Škola "11.maj"
+381 35 8 223 204

Erazmus+ projekat – Upoznaj me da bi me naučio

Erazmus+ projekat „Upoznaj me da bi me naučio“ broj-2021-2-RS01-KA210-SCH- 000048967- je projekat malog strateškog partnerstva i počeo je sa realizacijom 1.04.2022. godine. Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. Maj“ je koordinator projekta. U realizaciji projekta učestvovuju partnerske škole koje se bave obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju : Liceul Tehnologic Special […]

RYCO Projekat-„You Need To Know Me To Understand Me“

Nosilac projekta “Upoznaj me da bi me razumeo” (“You need to know me to understand me”) je Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.Maj” iz Jagodine. Projekat finansira Regional Youth Cooperation Office (RYCO) i Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira (UNPBF). Projekat realizuje dramska sekcija Škole sa domom za učenike oštećenog sluha […]