Škola '11.maj' O nama

Ambicije škole su usavršavanje rada u okviru savremenih evropskih zbivanja u domenu surdoaudiologije, oplemenjivanje života učenika i kvalitetno organizovanje slobodnog vremena, otvaranje prema lokalnoj zajednici i aktivno učestvovanje u njoj. Smatramo da su naše ambicije realne i ostvarive a jedan od dokaza je i jubilej koji smo proslavili – 90 godina postojanja i rada škole.

Škola poseduje zadovoljavajuće prostorne kapacitete: učionice za svaki razred, dva kabineta za specijalni audiopedagoški rad, prostoriju za rad predškolske grupe, manju fiskulturnu salu,senzornu sobu, digitalnu učionicu, biblioteku, kuhinju sa trpezarijom, spavaonice za mušku i žensku decu, dve sobe za dnevni boravak učenika u domu kao i opremljen digitalni dom. U okviru školskog prostora su i savremeno opremljene učionice za izvođenje praktične nastave za pekare, frizere i grafičare.

Poseduje i školsko dvorište sa parkom i igralištem za male sportove. Ukupan prostor u školskom objektu je 2413,73m2 u, a ukupna površina spoljašnjeg školskog prostora je 5.719m2.

Škola je okružena uređenim i ograđenm školskim dvorištem sa parkom i igralištima Prostor ispred škole uređen je uz pomoć stručne pomoćo specijalizovanog preduzeća „Zelenilo“ iz Jagodine, u dvorištu se nalaze divni primerci raznovrsnog dreveća i ukrasnih sadnica. U okviru dvorišta nalazi se prostor sa neophodnim rekvizitima za igru najmlađih učenika, tereni za fudbal, odbojku i košarku, iza škole je zelena površina za šetnju i odmor. U istom prostoru je i letnja učionica.

Galerija

Scroll to Top