Škola "11.maj"
+381 35 8 223 204

Erazmus+ projekat – Upoznaj me da bi me naučio

Erazmus+ projekat „Upoznaj me da bi me naučio“ broj-2021-2-RS01-KA210-SCH- 000048967- je projekat malog strateškog partnerstva i počeo je sa realizacijom 1.04.2022. godine. Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. Maj“ je koordinator projekta. U realizaciji projekta učestvovuju partnerske škole koje se bave obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju : Liceul Tehnologic Special […]

RYCO Projekat-„You Need To Know Me To Understand Me“

Nosilac projekta “Upoznaj me da bi me razumeo” (“You need to know me to understand me”) je Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.Maj” iz Jagodine. Projekat finansira Regional Youth Cooperation Office (RYCO) i Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira (UNPBF). Projekat realizuje dramska sekcija Škole sa domom za učenike oštećenog sluha […]

DeAf DigitAl PlaTform

  Dana 01.09.2020. od strane Erazmus+ fondacije odobren je za finansiranje Erazmus+ KA201 SE projekat strateških partnerstava „deAf DigitAl PlaTform“ koji je naša škola je podnela u okviru Erazmus+ poziva za projekte na konkursnom roku koji je bio otvoren do 23. aprila 2020. godine. Naša škola će realizovati projekat zajedno sa partnerskim organizacijama iz Italije […]

Korak Napred

Dana 3.11.2019. godine počela je realizacija projekta „Korak napred“, u okviru Erazmus+ projekta mobilnosti za škole KA101. Za domaćina mobilnosti izabran je Institut za gluve u Torinu (Instituto Dei Sordi di Torino). Ciljevi projekta su: 1. Upoznavanje sa organizacijom rada Instituta kao ustanove obrazovnog karaktera 2. Upoznavanje sa načinima pružanja dodatne podrške učenicima sa oštećenjem […]

Erazmus Projekat

Dana 1.10.2019.god. počela je realizacija Erazmus + KA102 VET projekata “Mi pečemo, Vi nosite!” Projekat će trajati 14 meseci, do 30.11.2020. godine. Projekat će realizovati učenici i nastavnici pekarske struke koji će tokom projekta otići na stručnu praksu u Belgiju. Deset učenika u pratnji direktora škole i nastavnika provešće dve nedelje u gradu Turne, u […]