Udžbenici za Srednju školu

УЏБЕНИЦИ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.ГОДИНУ

 

ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

Textbook name, publisher and year of publication

Српски језик и књижевност

Властимир Миладиновић-Душан Гачић

Читанка за српски језик и књижевност за први разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008

Историја

Данило Шаренац

Историја за први разред трогодишње средње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2002

Географија

Мирко Грчић

Географија за први разред средњих стручних школа,, Завод за уџбенике, Београд, 2006

Хемија

Розалија Хорват Милоје Ракочевић

Хемија за први разред трогодишњих стручних школа у којима је хемија опште образовани предмет само у првој години, ,, Завод за уџбенике, Београд, 2002

Информатика и рачунарство

Никола Клен, Филип Марић

Рачунарство и информатика за први разред средње, Завод за уџбенике, Београд, 2003

Физичко васпитање

А.Маринковић
И.Станојевић

Настава физичког васпитања, ЗЗУНС Београд, 2006

Биологија са екологијом

Драгослав Маринковић,
Бранка Стевановић,
Катица Пауновић

Биологија са екологијом, Завод за уџбенике, Београд, 2016

Познавање препарата

Сенка Мазић

Познавање материјала за 1.или 2. разред, Завод за уџбенике, 2008

Хигијена и прва помоћ

Михајло Николић
Р. Коцијанчић
М.Пецер-Гец
В.Парезановић

Хигијена са здравственим васпитањем за 1. или 2. разред средње школе у делатности личних услуга, Завод за уџбенике, 2008

Технологија рада

Светлана Матовић

Технологија рада са практичном наставом, Завод за уџбенике, 2014

Технологија графичког материјала

Милан Брекић
Дивна Тарабић
Риста Трајковић

Технологија графичког материјала, Завод за уџбенике, Београд, 1991

Технологија рада

Владимир Констатиновић

Технологија рада, Технологија графичке додраде, Завод за уџбенике, Београд, 2004

Практична настава

Владимир Костантиновић

Технологија графичке доарде, Завод за уџбенике, Београд, 2004

 

ДРУГИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧИ

Српски језик и књижевност

Властимир Миладиновић-Душан Гачић

Читанка за српски језик и књижевност за други разред средње школе, ,, Завод за уџбенике, Београд, 2008

Математика

Јован Кечић,
Оливера Стојковић,
Слободанка Кечић

Математика за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997

Физичко васпитање

А.Маринковић
И.Станојевић

Настава физичког васпитања, ЗЗУНС Београд, 2006

Физика

Растовски Љубо,
Татјана Бобић,
Милан Распоповић

Физика за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008

Познавање препарата

Сенка Мазић

Познавање материјала за 1.или 2. разред, Завод за уџбенике, 2008

Хигијена и прва помоћ

Михајло Николић
Р. Коцијанчић
М.Пецер-Гец
В.Парезановић

Хигијена са здравственим васпитањем за 1. или 2. разред средње школе у делатности личних услуга, Завод за уџбенике, 2008

Технологија рада

Александар Петровић
Владимир Констатиновић

Основи графичке технике, Завод за уџбенике, Београд, 1988

Технологија рада

Светлана Матовић

Технологија рада са практичном наставом 2, Завод за уџбенике, 2014

Естетско обликовање фризура

Светлана Матовић

Фризуре за 2. и 3. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999

Графичко обликовање и писмо

мр Слободан Недељковић
Миодраг Недељковић

Графичко обликовање и писмо, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998

Технологија графичког материјала

Милан Брекић
Дивна Тарабић
Риста Трајковић

Технологија графичког материјала, Завод за уџбенике, Београд, 1988

Практична настава

Светлана Матовић

Технологија рада са практичном наставом,образовни профил-женски фризер, Завод за уџбенике Београд, 2014

ТРЕЋИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧИ

Српски језик и књижевност

Властимир Миладновић-Душан Гачић

Читанка за српски језик и књижевност за други разред средње школе,, Завод за уџбенике, Београд,, 2008

Математика

Радивоје Деспотовић
Ратко Томић
Бранимир Шешеља

Математика за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 1997

Физичко васпитање

А.Маринковић
И.Станојевић

Настава физичког васпитања, ЗЗУНС Београд, 2006

Практична настава

Светлана Матовић

Технологија рада са практичном наставом,образовни профил-женски фризер, Завод за уџбенике Београд, 2014

Технологија рада

Светлана Матовић

Технологија рада са практичном наставом, Завод за уџбенике, 2014

Естетско обликовање фризура

Даница Ракочевић

Естетика струке за 3. разред средње школе у делатности личних услуга, Завод за уџбенике, 2007

Основи дерматологије

Сава В. Константиновић,
Невенка Мартиновић

Дерматологија са негом, Завод за уџбенике, Београд, 1988

Технологија рада

Владимир Констатиновић

Технологија рада, Технологија графичке дораде, Завод за уџбенике, Београд, 2004

Технологија графичког материјала

Слободан Јовановић
Ђуро Косановић

Технологија графичког материјала, Завод за уџбенике, Београд, 1992

Графичко обликовање и писмо

мр Слободан Недељковић
Миодраг Недељковић

Графичко обликовање и писмо, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998

Ликовна култура

Видосава Галовић и Бранка Гостовић

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике; Београд, 2023

 

 

Scroll to Top