Pismeni zadaci Osnovna škola

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ЗАДАТАКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.ГОДИНУ

Четврти разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика

писмени задатак

7. 11. 2023.

2/11

Тема ” Сабирање и одузимање”

Српски језик

писмени задатак

22. 11. 2023.

4/11

Тема”Јесен”

Математика

писмени задатак

25. 1. 2024.

4/01

“Мерење и мере”

Математика

писмени задатак

14. 3. 2024.

3/03

“Бројеви”

Српски језик

писмени задатак

15. 5. 2024.

3/05

Тема ” Опис књижевног лика/опис природе”

Математика

писмени задатак

3. 6. 2024.

2/06

“Мерење и мере”

 

Пети-1 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Српски језик и књижевност

иницијални тест

11. 9. 2023.

3/09

Тестирање на основу евалуације ИОП-а 2 из претходног разреда.

Математика

иницијални тест

14. 9. 2023.

3/09

Тестирање на основу евалуације ИОП-а 2 из претходног разреда.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

11. 10. 2023.

3/10

Тема ,,Јесен”

Математика

писмени задатак

26. 10. 2023.

5/10

-бројеви
-геометрија

Енглески језик

писмени задатак

5. 12. 2023.

2/12

ИОП-2

Математика

писмени задатак

22. 12. 2023.

4/12

-бројеви
-геометрија

Српски језик и књижевност

писмени задатак

25. 12. 2023.

5/12

Тема ,,Зима”

Српски језик и књижевност

писмени задатак

13. 3. 2024.

3/03

Тема ,,Пролеће”

Математика

писмени задатак

29. 3. 2024.

5/03

-бројеви
-геометрија

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 5. 2024.

4/05

Тема ,,Лето”

Математика

писмени задатак

6. 6. 2024.

2/06

-бројеви
-геометрија

 

Пети-2 разерд:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Српски језик и књижевност

иницијални тест

11. 9. 2023.

3/09

Тестирање на основу евалуације ИОПа2.

Математика

иницијални тест

15. 9. 2023.

3/09

Тестирање на основу евалуације ИОПа2.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

12. 10. 2023.

3/10

Тема јесен

Математика

писмени задатак

24. 10. 2023.

5/10

– Бројеви
– Геометрија

Енглески језик

писмени задатак

5. 12. 2023.

2/12

ИОП-2

Математика

писмени задатак

22. 12. 2023.

4/12

– Бројеви
– Геометрија

Српски језик и књижевност

писмени задатак

25. 12. 2023.

5/12

Тема зима

Српски језик и књижевност

писмени задатак

14. 3. 2024.

3/03

Тема пролеће

Математика

писмени задатак

25. 3. 2024.

5/03

– Бројеви
– Геометрија

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 5. 2024.

4/05

Тема лето

Математика

писмени задатак

5. 6. 2024.

2/06

– Бројеви
– Геометрија

 

 

Шести-1 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика

писмени задатак

13. 10. 2023.

3/10

По ИОП2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

18. 10. 2023.

4/10

Активност по ИОП2

Немачки језик

писмени задатак

20. 11. 2023.

4/11

Садржај рада је по ИОП-у 2.

Енглески језик

писмени задатак

30. 11. 2023.

5/11

IOP2

Математика

писмени задатак

14. 12. 2023.

3/12

По ИОП2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

20. 12. 2023.

4/12

По ИОП2

Математика

писмени задатак

14. 3. 2024.

3/03

По ИОП2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

20. 3. 2024.

4/03

По ИОП2

Математика

писмени задатак

23. 5. 2024.

4/05

По ИОП2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

29. 5. 2024.

5/05

По ИОП2

 

Шести-2 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 10. 2023.

5/10

Активности по ИОП2

Математика

писмени задатак

30. 10. 2023.

6/10

Активности по ИОП2

Немачки језик

писмени задатак

29. 11. 2023.

5/11

Садржај рада је по ИОП-у 2.

Енглески језик

писмени задатак

6. 12. 2023.

2/12

ИОП-2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

14. 12. 2023.

3/12

Активности по ИОП2

Математика

писмени задатак

20. 12. 2023.

4/12

Активности по ИОП2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

19. 3. 2024.

4/03

Активности по ИОП2

Математика

писмени задатак

27. 3. 2024.

5/03

Активности по ИОП2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

16. 5. 2024.

3/05

Активности по ИОП2

Математика

писмени задатак

22. 5. 2024.

4/05

Активности по ИОП2

 

 

 

 

 

Седми-1 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Српски језик и књижевност

иницијални тест

11. 9. 2023.

3/09

Тестирање на основу евалуације ИОП-2.

Математика

иницијални тест

15. 9. 2023.

3/09

Тестирање на основу евалуације ИОП-2.

Математика

писмени задатак

17. 10. 2023.

4/10

Скупови, бројеви и геометрија

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 10. 2023.

5/10

Плодови јесени

Немачки језик

писмени задатак

22. 11. 2023.

4/11

Садржај рада је по ИОП-у 2.

Енглески језик

писмени задатак

6. 12. 2023.

2/12

ИОП-2

Математика

писмени задатак

15. 12. 2023.

3/12

Скупови, бројеви и геометрија

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 12. 2023.

4/12

У сусрет празницима

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 3. 2024.

4/03

Пролеће у мом крају

Математика

писмени задатак

29. 3. 2024.

5/03

Скупови, бројеви и геометрија

Српски језик и књижевност

писмени задатак

30. 5. 2024.

5/05

Лето

Математика

писмени задатак

5. 6. 2024.

2/06

Скупови, бројеви и геометрија

 

Седми-2 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Српски језик и књижевност

иницијални тест

11. 9. 2023.

3/09

Тестирање на основу евалуације ИОПа2.

Математика

иницијални тест

12. 9. 2023.

3/09

Тестирање на основу евалуације ИОПа2.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

26. 10. 2023.

5/10

Ученици реализују писмени задатак према ИОПу2

Математика

писмени задатак

7. 11. 2023.

2/11

Ученици реализују писмени задатак према ИОПу2

Немачки језик

писмени задатак

23. 11. 2023.

4/11

Садржај рада је по ИОП-у 2.

Енглески језик

писмени задатак

6. 12. 2023.

2/12

ИОП-2

Математика

писмени задатак

15. 12. 2023.

3/12

Ученици реализују писмени задатак према ИОПу2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 12. 2023.

4/12

Ученици реализују писмени задатак према ИОПу2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

21. 3. 2024.

4/03

Ученици реализују писмени задатак према ИОПу2

Математика

писмени задатак

29. 3. 2024.

5/03

Ученици реализују писмени задатак према ИОПу2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

30. 5. 2024.

5/05

Ученици реализују писмени задатак према ИОПу2

Математика

писмени задатак

5. 6. 2024.

2/06

Ученици реализују писмени задатак према ИОПу2

 

Осми-1 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Српски језик и књижевност

иницијални тест

11. 9. 2023.

3/09

Ученици су радили иницијални тест према савладаним исходима ИОПа-2 из претходне школске године.

Математика

иницијални тест

19. 9. 2023.

4/09

Ученици су радили иницијални тест према савладаним исходима ИОПа-2 из претходне школске године.

Српски језик и књижевност

писмени задатак

9. 10. 2023.

3/10

Писмени задатак према активностима ИОПа-2 за сваког ученика

Математика

писмени задатак

31. 10. 2023.

6/10

Писмени задатак према активностима ИОПа-2 за сваког ученика

Немачки језик

писмени задатак

20. 11. 2023.

4/11

Садржај рада је по ИОП-у 2.

Енглески језик

писмени задатак

30. 11. 2023.

5/11

Садржај рада по ИОП-у 2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

6. 12. 2023.

2/12

Писмени задатак према активностима ИОПа-2 за сваког ученика

Математика

писмени задатак

26. 12. 2023.

5/12

Писмени задатак према активностима ИОПа-2 за сваког ученика

Српски језик и књижевност

писмена вежба

9. 2. 2024.

2/02

Правописна правила : Употреба великог слова, тачке, зареза, наводника

Математика

писмени задатак

21. 3. 2024.

4/03

Писмени задатак према активностима ИОПа-2 за сваког ученика

Српски језик и књижевност

писмени задатак

29. 3. 2024.

5/03

Писмени задатак према активностима ИОПа-2 за сваког ученика

Српски језик и књижевност

писмени задатак

13. 5. 2024.

3/05

Писмени задатак према активностима ИОПа-2 за сваког ученика

Математика

писмени задатак

20. 5. 2024.

4/05

Писмени задатак према активностима ИОПа-2 за сваког ученика

 

Scroll to Top