Udžbenici za osnovnu školu

ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Тања Михаљчић,
Јована Латиновић,
Вук Секач

Ово је мој буквар 1,Ово је моја словарица,Ово је моја читанка1,Ово су моји наставни листови уз буквар 1, Фреска, 2023

Енглески језик (1. страни језик)

Jenny Dooley

Smiles 1, 1. i 2.deo, Фреска,Exspress Publishing, 2023

Математика

Марина Ињац

Ово је моја математика 1-Ја сам зналац свезналац 1. ,2.,3.,4. део, Фреска, 2023

Свет око нас

Марија Бастић,
Славица Гомилановић

Ово је мој свет око нас 1, Фреска, 2023

Ликовна култура

Јован Глигоријевић

Ликовна култура 1, Фреска, 2023

Музичка култура

др. Гордана Илић

Ово је мој чаробни свет музике 1, Фреска, 2022

Дигитални свет

Наташа Анђелковић,
Биљана Калафатић,Марина Ињац

Дигитални свет 1, Логос, 2023

Грађанско васпитање (обавезни изборни)

Нада Игњатовић-Савић, Марија Вуловић, Гордана Кесеровић, Дијана Копуновић,
Татјана Павловић, Јелена Димитријевић

Приручник за наставнике-Грађанско васпитање за први разред основне школе, Креативни центар, 2008

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.ГОДИНУ

ДРУГИ  РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Бранка Матијевић

Радни листови, Klett, 2020

Српски језик

Радмила Жежељ

“О језику”- Граматика, Klett, 2019

Српски језик

Радмила Жежељ

Абецедар, Klett, 2019

Српски језик

Радмила Жежељ

Радна свеска уз Читанку, Klett, 2019

Српски језик

Радмила Жежељ

“Зов речи”- Читанка, Klett, 2019

Енглески језик (1. страни језик)

Stella Maidment, Lorena Roberts

Happy House 2, The English Book, 2022

Математика

Бранислав Поповић,
Мирјана Кандић,
Ненад Вуловић,
Петар Анокић

Математика-уџбеник, Klett, 2019

Математика

Бранка Матијевић

Радни листови, Klett, 2020

Свет око нас

Драгица Миловановић,
Зоран Б. Гаврић

Свет око нас- радна свеска, Klett, 2020

Свет око нас

Драгица Миловановић,
Зоран Б. Гаврић

Свет око нас- уџбеник, Klett, 2019

Ликовна култура

Сања Филиповић

Ликовна култура – уџбеник, Klett, 2019

Музичка култура

Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић

Музичка култура- уџбеник, Klett, 2019

Физичко и здравствено васпитање

Габриела Грагујевић

Физичко васпитање- приручник за учитење за 2. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства- Београд, 2005

Дигитални свет

Катарина Алексић, Катарина Вељковић

Дигитални свет 2, уџбеник, ЕДУКА, 2021

Грађанско васпитање (обавезни изборни)

Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Татјана Живановић

Грађанско васпитање- сазнање о себи и другима (радна свеска), Креативни центар, 2008

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Радмила Жежељ

Српски језик 3, Искрице речи, Читанка за трећи разред, Klett, 2019

Српски језик

Радмила Жежељ

Српски језик 3, Наш језик и култура изражавања, Граматика за трећи разред, Klett, 2019

Српски језик

Радмила Жежељ

Српски језик 3, Радна свеска уз Читанку за трећи разред, Klett, 2019

Енглески језик (1. страни језик)

Naomi Simmons

Family and Friends 1 – Енглески језик за трећи разред основне школе, Логос, 2023

Математика

Бранислав Поповић,
Мирјана Кандић,
Ненад Вуловић,
Петар Анокић

Математика 3, радни уџбеник из четири дела за трећи разред, Klett, 2019

Природа и друштво

Данијела Т. Павловић,
Зоран Б. Гаврић

Природа и друштво 3, Уџбеник из два дела за трећи разред, Klett, 2019

Ликовна култура

Сања Филиповић

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред, Klett, 2019

Музичка култура

Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред, Klett, 2019

Физичко и здравствено васпитање

Драгољуб Вишњић

Физичко васпитање 3 разред, Школа Плус, 2013

Дигитални свет

Катарина Алексић, Катарина Вељковић

Дигитални свет 3, уџбеник, Eduka, 2023

 

 

ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Радмила Жежељ

Радна свеска уз читанку, Klett, 2023

Српски језик

Радмила Жежељ

Река речи Читанка за 4. разред основне школе, Klett, 2023

Српски језик

Радмила Жежељ

Наш језик и култура изражања, Klett, 2023

Енглески језик (1. страни језик)

Tom Hutchinson

Project 1, Енглески језик за 4. разред основне школе, The Englisch Book, 2021

Енглески језик (1. страни језик)

Tom Hutchinson, Janet Hardy -Gould

Project 1, Радна свеска за 4. разред основне школе, The Englisch Book d.o.o, 2021

Математика

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић

Математика , уџбеник из четири дела за четврти  разред основне школе, Klett, 2021

Природа и друштво

Зоран Б. Гаврић
Данијела Т. Павловић

Природа и друштво , Уџбеник из два дела за четврти разред основне школе, Klett, 2022

Ликовна култура

Сања Филиповић

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред, Klett, 2022

Музичка култура

Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред, Klett, 2022

Дигитални свет

Марина Ињац

Дигитални свет, уџбеник за 4. разред основне школе, Логос, 2023

Грађанско васпитање (обавезни изборни)

Република Србија Министарство просвете и спорта

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА ЗА 4. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Република Србија Министарство просвете и спорта, 2005

 

ПЕТИ   РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧ

Српски језик и књижевност

Весна Ломпар

Граматика за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2018

Српски језик и књижевност

Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић

Читанка „Расковник” за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2018

Енглески језик (1. страни језик)

Diana Goodey, Noel Goodey

Messages 1 – Енглески језик за 5. разред основне школе, Klett, 2023

Историја

Никола Топаловић,
Перо Јелић

Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2022

Географија

Тања Плазинић

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2022

Биологија

Горан Милићев,
Ена Хорват

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2018

Математика

Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Ненад Вуловић,
Сања Милојевић

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2018

Математика

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић

Математика, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2018

Информатика и рачунарство

Светлана Мандић

Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2018

Ликовна култура

Сања Филиповић

Ликовна култура; уџбеник за 5. разред основне школе, Klett, 2023

Музичка култура

Габријела Грујић,
Маја Соколовић
Игњачевић,
Саша Кесић

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица, KLETT, 2018

Грађанско васпитање (обавезни изборни)

/

Грађанско васпитање за пети разред основне школе, Министарство просвете и спорта, 2006

 

 

ШЕСТИ   РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧ

Српски језик и књижевност

проф. Зона Мркаљ,
проф. Зорица Несторовић

Српски језик и књижевност 6, Извор, Читанка за шести разред, Клетт, 2019

Српски језик и књижевност

Весна Ломпар

Српски језик и књижевност 6, Граматика за шести разред, Клетт, 2019

Енглески језик (1. страни језик)

Ben Wetz, Diana Pye

English Plus 2 – Енглески језик за шести разред основне школе, Oxford, 2023

Историја

Емина Живковић,
Ивана Коматина,
Јелена Јеврић,
Љиљана Недовић и др. Радомир Ј. Поповић

Историја 6, уџбеник за шести разред, Кллет, 2019

Географија

Тања Парезановић

Географија 6, уџбеник за шести разред, Кллет, 2019

Биологија

Горан Корићанац,
Данијела Радивојевић и Драгана Нешић,
Марина Ђуришић

Биологија 6, уџбеник за шести разред, Кллет, 2019

Математика

Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Ненад Вуловић,
Сања Милојевић

Математика 6, збирка задатака за шести разред, Кллет, 2019

Математика

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић

Математика 6, уџбеник за шести разред, Кллет, 2019

Информатика и рачунарство

Светлана Мандић

Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред, Кллет, 2019

Ликовна култура

Сања Филиповић

Ликовна култура; уџбеник за 6.. разред основне школе, Klett, 2023

Музичка култура

Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић,
Саша Кесић и Биљана Лековић

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред са QR кодом, Кллет, 2019

Физика

Марина Радојевић

Физика 6, уџбеник за шести разред, Клетт, 2019

Грађанско васпитање (обавезни изборни)

/

Грађанско васпитање за 6. разред основне школе, Министарство просвете, 2009

 

 

СЕМИ   РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧ

Српски језик и књижевност

Весна Ломпар,
Славка Јовановић

Српски језик и књижевност 7, наставни листови уз Граматику за седми разред, Klett, 2020

Српски језик и књижевност

Весна Ломпар

Српски језик и књижевност 7, Граматика за седми разред, Klett, 2020

Српски језик и књижевност

Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић

Српски језик и књижевност 7, Читанка „Плетисанка“ за седми разред, Klett, 2020

Српски језик и књижевност

Весна Ломпар,
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић

Српски језик и књижевност 7, Радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред, Klett, 2020

Енглески језик (1. страни језик)

Ben Goldstein, Ceri Jones, Eoin Higgins

Eyes Open 3 – Енглески језик за седми разред основне школе, Klett, 2023

Историја

Александар Тодосијевић,
Емина Живковић,
Љиљана Недовић,
Радомир Ј. Поповић,
Сања Петровић Тодосијевић

Историја 7, уџбеник за седми разред, Klett, 2020

Географија

Тања Плазинић

Географија 7, уџбеник за седми разред, Klett, 2020

Биологија

Ана Ђорђевић,
Горан Корићанац,
Драгана Јешић

Биологија 7, уџбеник за седми разред, Klett, 2020

Математика

Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Ненад Вуловић,
Сања Милојевић

Математика 7, збирка задатака за седми разред, Klett, 2020

Математика

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић

Математика 7, уџбеник за седми разред, Klett, 2020

Информатика и рачунарство

Светлана Мандић

Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред, Klett, 2020

Ликовна култура

Сања Филиповић

Ликовна култура; уџбеник за 7. разред основне школе, Klett, 2023

Музичка култура

Биљана Лековић,
Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић,
Саша Кесић

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред, Klett, 2020

Физика

Марина Радојевић

Физика 7, уџбеник за седми разред, Klett, 2020

Физика

Марина Радојевић

Физика 7, збирка задатака за седми разред, Klett, 2020

Хемија

Драгица Крвавац,
Милан Младеновић,
Милош Козић,
Невена Томашевић,
Незрина Миховић

Хемија 7, збирка задатака за седми разред, Klett, 2020

Хемија

Драгица Крвавац,
Милан Младеновић,
Милош Козић,
Невена Томашевић,
Незрина Миховић

Хемија 7, уџбеник за седми разред, Klett, 2020

Грађанско васпитање (обавезни изборни)

Смиљана Грујић, Мирјана Тркуља, Елеонора Влаховић, Наташа Ђуричић

Грађанско васпитање за VII разред основне школе, Министарство просвете, Република Србија, 2006

ОСМИ    РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Наставни предмет

Аутор-и

ИЗДАВАЧ

Српски језик и књижевност

Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић

Српски језик и књижевност 8, читанка „Цветник“ за осми разред, „KLETT”, 2020

Српски језик и књижевност

Весна Ломпар

Српски језик и књижевност 8, Граматика за осми разред, „KLETT”, 2020

Енглески језик (1. страни језик)

Diana Goodey, Meredith Levy, Noel Goodey

Messages 4 – уџбеник за осми разред, Klett, 2023

Историја

Александар Тодосијевић,
Сања Петровић Тодосијевић

Историја 8, уџбеник за осми разред, „KLETT”, 2020

Географија

Тања Плазинић

Географија 8, уџбеник за осми разред, „KLETT”, 2020

Биологија

Ана Ђорђевић,
Весна Албијанић,
Горан Корићанац

Биологија 8, уџбеник за осми разред, „KLETT”, 2022

Математика

Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Ненад Вуловић,
Сања Милојевић

Математика 8, збирка задатака за осми разред, „KLETT”, 2020

Математика

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић

Математика 8, уџбеник за осми разред, „KLETT”, 2020

Физика

Марина Радојевић

Физика 8, уџбеник за осми разред, „KLETT”, 2020

Хемија

Весна Милановић,
Драгица Тривић

Хемија 8, уџбеник за осми разред, „KLETT”, 2020

Информатика и рачунарство

Светлана Мандић

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица, „KLETT”, 2022

Ликовна култура

Сања Филиповић

Ликовна култура; уџбеник за 8.  разред основне школе, Klett, 2023

Музичка култура

Биљана Лековић,
Габријела Грујић,
Маја Соколовић Игњачевић,
Саша Кесић

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред са QR кодом, „KLETT”, 2020

Физичко и здравствено васпитање

Драгољуб Вишњић

Физичко и здравствено васпитање,5-8 разреда., ЗЗУНС Београд, 2006

 

Scroll to Top