Škola "11.maj"
+381 35 8 223 204

avna nabavka za školski i kancelarijski materijal.

13.06.2014. raspisana je Javna nabavka za školski i kancelarijski materijal. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti dokumentaciju