avna nabavka za školski i kancelarijski materijal.

13.06.2014. raspisana je Javna nabavka za školski i kancelarijski materijal. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti dokumentaciju

Scroll to Top