Program rada u Senzornoj sobi se oslanja na teoriju senzorne integracije, Grinspanov piramidalni model, iskustva u korišćenju multisenzornog okruženja i principe geštalt terapijskog pristupa.

Ciljevi primene senzorne sobe su:
– da obezbedi stimulativnu sredinu koja će da pojača svesnost osobe
– da stvori atmosferu koja će delovati podsticajno i ohrabriti istraživanje okruženja
– da osigura bezbednost i time omogući fizičku i psihičku relaksaciju
– da stvori nerestriktivnu atmosferu, bez zahteva, u kojoj će osoba moći da uživa.

Senzorna soba ima univerzalnu primenu kod svih vrsta problema i poremećaja(stanja povišene fizičke aktivnosti, stresa, psihomotorne uznemirenosti ili jednostavnog odmora i releksacije).

Ona je izolovana, potpuno mekana. Predstavlja sredstvo, a terapeut je neko ko je ključna figura. On obezbeđuje neponovljivu atmosferu u kojoj se stimulacija dozira i uspostavlja drugačiji kontakt bliskosti i poverenja sa detetom. Dete upoznaje prostor za sebe i može samo da prepozna ono što mu treba. I kad izađe iz te sobe, ono nauči da sebi obezbedi i drugde određenu situaciju.

Opremljena različitim aparatima (projektor sa rotirajućim diskom sa tečnim punjenjem, projektor sa rotirajućim diskom u bojama, staklena lopta, raspršivač arome , pređa optičkih vlakana, interaktivne cevi sa mehurićima i lopticama, ogledala, portable UV lampa, magični set , “zmija“ za masažu, vibraciono jastuče, vibraciona muzička fotelja, jastuk podloga )tako da za svako čulo može da proizvede posebnu stimulaciju a terapeut pušta korisnika da,među tom opremom traži ono što mu je najprihvatljivije. Dužina boravka se procenjuja na licu mesta, a obično traje od 20-30minuta.

Scroll to Top