Škola "11.maj"
+381 35 8 223 204

Nosilac projekta “Upoznaj me da bi me razumeo” (“You need to know me to understand me”) je Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.Maj” iz Jagodine. Projekat finansira Regional Youth Cooperation Office (RYCO) i Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira (UNPBF).

Projekat realizuje dramska sekcija Škole sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.Maj” iz Jagodine u saradnji sa Centrom za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju (CEKOM) iz Zrenjanina. Partnerske organizacije koje učestvuju u projektu su: “Pozorište mladih Tuzle” i “Eureka” baletski studio iz Skoplja. Prvobitan cilj projekta “Upoznaj me da bi me razumeo” je organizovanje festivala inkluzivnih predstava u Jagodini. Na festivalu bi svaka partnerska organizacija izvela svoju predstavu.

S obzirom na nastalu situaciju i uvođenje epidemioloških mera kako u našoj tako i u zemljama partnerskih organizacija, krajnji produkt nisu pozorišne predstave već filmovi.