Pri sistematskom lekarskom pregledu svi se učenici po zdravstvenim kriterijumima razvrstavaju u tri grupe:

– sposobni za redovnu nastavu
– sposobni za redovnu nastavu uz izvesna ograničenja
– upućuju se na dopunsko (specijalno) fizičko vežbanje.

Korektivno vežbanje se organizuje za učenike koji usled smanjenih sposobnosti, umanjene motorike, oslabljenog zdravlja, lošeg držanja tela ili telesnih deformiteta ne mogu i ne smeju da ostvaruju opšti program fizičkog vaspitanja. Ovi učenici imaju po dva časa korektivno-pedagoškog rada.

Program korektivnog vežbanja zajednički utvrđuju lekar i profesor fizičkog vaspitanja a prema potrebama učenika.

Scroll to Top