Aktivnosti

Ambicije škole su usavršavanje rada u okviru savremenih evropskih zbivanja u domenu surdoaudiologije, oplemenjivanje života učenika i kvalitetno organizovanje slobodnog vremena, otvaranje prema lokalnoj zajednici i aktivno učestvovanje u njoj. U okviru školskog prostora su i savremene učionice za izvođenje praktične nastave za pekare, frizere i grafičare.

"ŠKOLA OTVORENOG SRCA"

MISIJA

Misija naše škole je adekvatna dijagnostika, rehabilitacija, obrazovanje i vaspitanje svih učenika sa smetnjama. Prilagođavanje škole potrebama učenika sa različitim smetnjama i integrisanje učenika u zajednicu razvijanjem kompetencija za samostalan život. Prerastanje škole u resursni centar koji će pružati podršku svim zainteresovanim grupama kao i redovnom sistemu obrazovanja i pružanje i jačanje podrške inkluzivnom obrazovanju učenika sa smetnjama urazvoju i invaliditetom, kroz delatnost Resursnog centra..

VIZIJA

Savremeno opremljena škola opremom i tehničkim sredstvima u kojoj će stručni timovi pružatipodršku svim osobama sa smetnjama kako u školi tako i u lokalnoj sredini.Stručni kadar koji se permanentno edukuje i primenjuje savremene metode i terapeutske postupke.Razvijeni odnosi saradnje škole sa svim interesnim grupama. Škola koja je uspostavila saradnju sa savremenim evropskim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama.„Razvoj resursnog centra sa širokim opsegom podrške inkluzivnom obrazovanju dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom injihovim porodicama, kao i podrške drugim ustanovama obrazovanja i vaspitanja i njihovim zaposlenima.“.

VESTI

Obrazovni profili

Srednja stručna škola osposobljava učenike za zanimanja pekar III stepen, frizer III stepen i knjigovezac III stepen. Teorijski rad i praktična nastava se realizuje u školi. Radionice su opremljene savremenim mašinama i aparatima neophodnim za adekvatno obavljanje prakse. Težnja je da se što više uključimo i približimo savremenom načinu izvođenja nastave uz pomoć moderne obrazovne tehnologije.

PEKAR

FRIZER

KNJIGOVEZAC

Scroll to Top