Dana 3.11.2019. godine počela je realizacija projekta „Korak napred“, u okviru Erazmus+ projekta mobilnosti za škole KA101. Za domaćina mobilnosti izabran je Institut za gluve u Torinu (Instituto Dei Sordi di Torino).

Ciljevi projekta su:
1. Upoznavanje sa organizacijom rada Instituta kao ustanove obrazovnog karaktera
2. Upoznavanje sa načinima pružanja dodatne podrške učenicima sa oštećenjem sluha i smetnjama u razvoju koji su u redovnom sistemu obrazovanja
3. Razvijanje kompetencija nastavnika za nove pristupe u radu sa decom oštećenog sluha i decom sa smetnjama u razvoju
4. Jačanje jezičkih kompetencija
5. Podizanje svesti za razumevanje drugih kultura
6. Prenošenje iskustva ( kolegama u školi, na lokalnom nivou, regionalnom i nacionalnom nivou)
Najvažniji uticaj na školu će imati prenošenje znanja i iskustva stečenog na mobilnosti ostalim kolegama u školi.
Kroz diseminaciju projekta planirano je predstavljanje Instituta za gluve u Torinu, njihove aktivnosti, način organizacije, usluge koje pružaju osobama sa smetnjama koje su uključene u redovan sistem obrazovanja, upoznavanje sa inovatimnim pristupima, metodama i sredstvima koje se koriste u radu u Institutu.

Scroll to Top