Dom

Dom je u istoj zgradi kao i škola. To je učenicima druga kuća u kojoj provode dosta vremena dok su na školovanju. Deca dobijaju kompletnu brigu i pažnju. Učenici su pod permanentnim nadzorom nastavnika i vaspitača 24 sata. U domu deca zajedno žive, rastu, druže se, stiču osnovne životne veštine i razvijaju stavove tolerancije i solidarnosti. Po završenom školovanju vraćaju se porodici kao zrele ličnosti. Program vaspitnog rada organizovan je na principu jedan razred – jedna vaspitna grupa. Vaspitač sa velikom pažnjom prati interesovanja i motivaciju dece u grupi i radom pravilno usmerava dete u sticanju znanja, navika i veština.

Programom se predviđeni vaspitni rad odvija u učionicama i kabinetima, a slobodno vreme učenici provode kroz razne oblike organizovanih aktivnosti. Slobodne aktivnosti imaju svoje određeno mesto i funkciju u procesu vaspitanja i obrazovanja i obuhvataju rad različitih sekcija za koje se učenici opredeljuju prema vlastitom afinitetu. Rezultat tih aktivnosti su mnogobrojna takmičenja učenika u okviru škole, u gradu i drugim mestima, a tu su i zaslužena priznanja na koja je škola s pravom ponosna. Osvojene nagrade, pohvale i pehari rezultat su zaista velikog zalaganja i entuzijazma, kako učenika, tako i nastavnika i vaspitača.

Internat i škola smešteni su u istoj zgradi, namenski građenoj i u više navrata adaptiranoj. Dom je kapaciteta 98 kreveta. Na početku školske 2012/2013. godine je zbrinut 56 učenika.

Deo doma za devojčice je smešten u potkrovlju internata. Pored spavaćih soba, u tom delu doma je i soba za dnevni boravak, kao i soba za dežurnog vaspitača. Dnevna zabavna soba je opremljena klub-garniturom i TV aparatom. U muškom delu doma (na prvom spratu) nalazi se i soba za dnevni boravak sa TV aparatom.

Za sprovođenje organizovanog vaspitnog rada doma (za organizovane časove učenja) koristi se učionički prostor, a za organizovanje rekreativnih aktivnosti fiskulturnu salu i sportske terene u okviru školskog dvorišta.

Organizacija radnog dana u domu

popodnevna smena – vaspitni rad
– 14.00 do 15.30 organizovano učenje
– 15.30 do 16.00 odmor i popodnevna užina
– 16.00 do 17.00 organizovano učenje
– 17.00 do 18.00 slobodno vreme-sekcije

K U Ć N I  R E D

6.30 – USTAJANJE
6.30 – 7.30 UMIVANJE, OBLAČENJE, NAMEŠTANJE KREVETA
7.30 – 8.00 DORUČAK
8.00 – 13.15 NASTAVA
13.30 – 14.00 RUČAK
14.00 – 15.30 NASTAVA – UČENJE
15.30 – 16.00 ODMOR
16.00 – 17.00 NASTAVA – UČENJE
17.00 – 18.00 SLOBODNE AKTIVNOSTI
Od 18.30 VEČERA
Od 19.30 TV PROGRAM
19.30 – 20.00 PRIPREMA ZA SPAVANJE
Od 22.00 SPAVANJE

Red.broj.Ime i prezime vaspitača u osnovnoj školivaspitna grupabroj sati
1.Vaspitač
Tatjana Radosavljević, dipl. defektolog
2.razred
3.razred
30
2.Vaspitač
Maja Aleksić,, dipl. defektolog
5-1
5-2
15
3.Vaspitač
Jelena Mihajlović, dipl. defektolog
7-2
8
30
4.Vaspitač
Nikola Stanojević, dipl. defektolog
4
6
30
5.Vaspitač
Aleksandra Kostić, dipl. psiholog
4
6
158


Red.broj.Ime i prezime vaspitača u srednjoj školivaspitna grupabroj sati
1.Vaspitač
Milanka Zlatanović, dipl. defektolog
I-2,II-2,III-230
2.Bojan D. Ilić, dipl. defektologI-1,II-1,III-130


Red.broj.

Ime i prezime noćnih dežurnih

broj sati
1.Jovan Gavrilović, dipl.defektolog30
2.Medicinska sestra30


MEDICINSKE SESTRE

1. Slađana Sejdić
2. Snežana Tasić

 

Scroll to Top