U školi se od školske 2011/12.godine realizuju nastavni planovi i programi za redovne škole (ove školske godine u prvom i drugom razredu) uz mogućnost izrade individualnog obrazovnog plana za svakog učenika na osnovu mišljenja interresorne komisije. Nastavni planovi i programi propisani od strane Ministartva prosvete implementiraće se i nadalje svake školske godine. Nastava je organizovana kao razredna, a u višim razredima kao razredno predmetna.

Nastavni kadar sastavljen je od defektologa, a nastavi plan ostalih premeta (fizičko vaspitanje, likovna kultura) realizuju nastavnici ostručeni na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu za rad sa decom sa smetnjama.

Red. brojObavezni nastavni prdmetiPrvi razredDrugi razred
NedeljnoGodišnjeNedeljnoGodišnje
1.Srpski jezik51805180
2.Matematika51805180
3.Svet oko nas272272
4.Likovna kultura136272
5.Muzička kultura136136
6.Fizičko vaspitanje31082108
7.Engleski jezik272272Red. brojObavezni nastavni prdmetiPrvi razredDrugi razred
NedeljnoGodišnjeNedeljnoGodišnje
1.Građansko vaspitanje136136
2.Verska nastava – pravoslavni katihizis (veronauka)136136Red. brojObavezni nastavni prdmetiPrvi razredDrugi razred
NedeljnoGodišnjeNedeljnoGodišnje
1.Od igračke do računara136136
2.Čuvari prirode136136
3.Lepo pisanje136  NASTAVNI PLAN I PROGRAM OD TREĆEG – OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za gluve i nagluve učenike
Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/97 od 27.8.1997. godine.


I OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

Razredi
Naziv aktivnostiIIIIIIIVVVIVIIVIII
nedgodnedgodnedgodnedgodnedgodnedgodnedgodnedgod
Srpski jezik    933393339333933362226210
Maternji jezik*    933393339333933362226210
Likovna kultura    274274274274174170
Priroda i društvo    137137
Poznavanje prirode    274
Poznavanje društva    274
Istorija       137137135
Geografija       137274270
Fizika       137137270
Matematika    414841485185518551855175
Biologija      137274270
Hemija        274135
Tehničko obrazovanje    274274274270
Domaćinstvo    137137137135
Fizičko vaspitanje    274274274274274270
Izborni predmet Građansko verska nastava    137137137137137137
UKUPNO    186661866625925259252592525875II OBAVEZNE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI PO ODELJENJU

Razredi
Naziv aktivnostiIIIIIIIVVVIVIIVIII
nedgodnedgodnedgodnedgodnedgodnedgodnedgodnedgod
Fonetska ritmika    274274
Zdravstvena zaštita    135
Korektivna gimnastika    137137137137137135
Obavezne sportske aktivnosti    137137137137135
Izborna nastava    274270
Radno proizvodna praksa        274274274270
Scroll to Top