PIsmeni zadaci Srednja škola

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ЗАДАТАКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.ГОДИНУ

 

Први-1 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика

писмени задатак

19. 10. 2023.

4/10

Логика и скупови; Реални бројеви; Пропорционалност величина

Српски језик и књижевност

писмени задатак

24. 11. 2023.

4/11

Мој најбољи друг/другарица

Математика

писмени задатак

21. 12. 2023.

4/12

Увод у геометрију; Изометријске трансформације

Математика

писмени задатак

21. 3. 2024.

4/03

Рационални и алгебарски изрази

Српски језик и књижевност

писмени задатак

14. 5. 2024.

3/05

Мали Радојица-препричавање

Математика

писмени задатак

13. 6. 2024.

3/06

Линеарне једначине и неједначине

 

Први-2 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика

писмени задатак

20. 10. 2023.

4/10

Логика и скупови; Реални бројеви; Пропорционалност величина

Српски језик и књижевност

писмени задатак

23. 11. 2023.

4/11

Мој најбољи друг/другарица

Математика

писмени задатак

22. 12. 2023.

4/12

Увод у геометрију; Изометриjске трансформације

Математика

писмени задатак

22. 3. 2024.

4/03

Рационални и алгебарски изрази

Српски језик и књижевност

писмени задатак

14. 5. 2024.

3/05

Мали Радојица-препричавање

Математика

писмени задатак

31. 5. 2024.

5/05

Линеарне једначине и неједначине

 

 

Први-3 разред.

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика

писмени задатак

19. 10. 2023.

4/10

Логика и скупови; Реални бројеви; Пропорционалност

Српски језик и књижевност

писмени задатак

22. 11. 2023.

4/11

Мој најбољи друг/другарица

Математика

писмени задатак

21. 12. 2023.

4/12

Увод у геометрију; Изометријске трансформације

Математика

писмени задатак

21. 3. 2024.

4/03

Рационални и алгебарски изрази

Српски језик и књижевност

писмени задатак

15. 5. 2024.

3/05

Мали Радојица-препричавање

Математика

писмени задатак

13. 6. 2024.

3/06

Линеарне једначине и неједначине

 

Други-1 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика

писмени задатак

20. 10. 2023.

4/10

Степеновање и кореновање

Српски језик и књижевност

писмени задатак

6. 12. 2023.

2/12

Опиши крај у коме живиш

Математика

писмени задатак

22. 12. 2023.

4/12

Квадратна једначина и квадратна функција

Математика

писмени задатак

22. 3. 2024.

4/03

Експоненцијална функција

Српски језик и књижевност

писмени задатак

29. 5. 2024.

5/05

Ивкова слава,Стеван Сремац-препричавање

Математика

писмени задатак

4. 6. 2024.

2/06

Полиедри; Обртна тела

 

Други-2 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика – II разред средње школе

писмени задатак

17. 10. 2023.

4/10

Степеновање и кореновање

Математика – II разред средње школе

писмени задатак

19. 12. 2023.

4/12

Квадратна једначина и квадратна функција

Српски језик и књижевност – II разред средње школе

писмени задатак

25. 12. 2023.

5/12

Тема: Опиши крај у коме живиш

Математика – II разред средње школе

писмени задатак

19. 3. 2024.

4/03

Експоненцијална функција

Математика – II разред средње школе

писмени задатак

28. 5. 2024.

5/05

Полиедри; Обртна тела

Српски језик и књижевност – II разред средње школе

писмени задатак

3. 6. 2024.

2/06

Тема:Ивкова слава, Стеван Сремац

 

Трећи-1 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика

писмени задатак

16. 10. 2023.

4/10

Тригонометрија

Српски језик и књижевност

писмени задатак

7. 12. 2023.

2/12

Моје будуће занимање је….

Математика

писмени задатак

18. 12. 2023.

4/12

Системи линеарних једначина

Математика

писмени задатак

18. 3. 2024.

4/03

Дуж и права у равни

Српски језик и књижевност

писмени задатак

25. 4. 2024.

4/04

Плави чуперак,Мирослав Антић-препричавање

Математика

писмени задатак

13. 5. 2024.

3/05

Низови

 

 

Трећи-2 разред:

Математика

писмени задатак

19. 12. 2023.

4/12

Системи линеарних једначина

Српски језик и књижевност

писмени задатак

20. 12. 2023.

4/12

Први писмени задатак
тема; Кад завршим школу бићу

Математика

писмени задатак

19. 3. 2024.

4/03

Дуж и права у равни

Српски језик и књижевност

писмени задатак

17. 4. 2024.

3/04

Тема: Плави чуперак, Мирослав Антић

Математика

писмени задатак

14. 5. 2024.

3/05

Комплексни бројеви и полиноми

 

Трећи-3 разред:

Предмет

Врста

Датум

Недеља у месецу

Садржај рада

Математика

писмени задатак

17. 10. 2023.

4/10

Адиционе формуле

Српски језик и књижевност

писмени задатак

7. 12. 2023.

2/12

Моје будуће занимање је…..

Математика

писмени задатак

19. 12. 2023.

4/12

Тригонометријске функције

Математика

писмена вежба

19. 3. 2024.

4/03

Аналитичка геометрија у равни, Рад по ИОП-у 2

Српски језик и књижевност

писмени задатак

25. 4. 2024.

4/04

Плави чуперак,Мирослав Антић-препричавање

Математика

писмени задатак

14. 5. 2024.

3/05

Комплексни бројеви и полиноми

 

Scroll to Top