Škola "11.maj"
+381 35 8 223 204

Javna nabavka za komplet uređaja za senzornu integraciju i psihomotornu reedukaciju

25.09.2013. raspisana je Javna nabavka za komplet uređaja za senzornu integraciju i psihomotornu reedukaciju. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti dokumentaciju