Prethodna dva vikenda u našoj školi je održana obuka “Kompetencije za demokratsku kulturu” koju su vodila dva nastavnika naše škole. Obuka je obuhvatala sve škole našeg okruga,a svaku školu je predstavljao jedan nastavnik ili stručni saradnik. Ovaj program obuke je nastao u okviru projekta “Podsticanje demokratske kulture u školama” zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope koji su realizovani u saradnji sa Ministarstvom prosvete a koji je kasnije prerastao u projekat “Kvalitetno obrazovanje za sve”. Cilj projekta je informisanje zaposlenih u školama sa kompetencijama za demokratsku kulturu i mogućnošću primene u školama.
Scroll to Top