VIVO CENTAR
18. oktobra obeležili smo Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima akcijom deljenja informativnih flajera u Vivi šoping centru u Jagodini. Učesnici akcije bili su učenici -članovi učeničkog parlamenta naše škole zajedno sa učenicima Gimnazije "Svetozar Marković" . Ova aktivnost realizovana je kao deo akcionog plana naša Školske uprave nakon edukacije predstavnika obrazovnih institucija za naš region "Prevencija trgovine decom i mladima u obrazovanju" koju se realizovali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centar za zaštitu žrtava zrgovine ljudima i Unitas fond. Cilj narednih aktivnosti je uvođenje procedura za rano otkrivanje dece i mladih u riziku od trgovine ljudima kao i edukacija prosvetnih radnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama za preventivne aktivnosti u sprečavanju zlouptrebe i eksploatacije dece i mladih.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija