SPORTSKI TURNIR
U okviru započete saradnje između učeničkih parlamenata, održan je prijateljski sportski turnir između učenika škole "11.maj" i gimnazije "Svetozar Marković". Turnir je održan u sali gimnazije u Jagodini, u košarci za muškarce i odbojci za muškarce i devojke. Utakmice su bile odlične, svi su pokazali spretnost, požrtvovanost i sportski duh.
Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti koje će parlamenti organizovati.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija