KONFERENCIJA U TRSTU
Na konferenciji u Strazburu, stupili smo u kontakt sa direktorom i upravnim odborom Instituta Ritmajer iz Trsta. Tom prilikom su pozvani predstavnici naše škole da prisustvuju konferenciji "Assesible tourism" koja se bavi problemom dostupnosti kulturnim sadržajima osobama sa smetnjama u razvoju.

Nakon jednodnevne medjunarodne konferencije, prisustvovali smo "Večeri u tami" - novom vidu senzorne stimulacije. Smeštaj, boravak i ishrana su obezbedjeni od strane domaćina dok su putni troškovi obezbedjeni od strane škole "11.maj".

Dogovoreno je zajedničko učešće u projektima EU vezanim za osobe sa smetnjama u razvoju.