X
X

Tribina

Škola '11.maj'

11.05.2018. - Naša škola proslavila je svoj jubilej - 90 godina rada tribinom sa međunarodnim učešćem „Kako do inkluzivnog društva – Kreirajmo zajedno bolju budućnost“. Tribina je akreditovana u ZUOV-u i realizovana je u amfiteatru Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Hor Fakulteta prigodnim programom je otvorio naš skup a zatim su učenici naše škole otpevali himnu osoba oštećenog sluha „Peva srce tvoje“. Tribinu je pozdravnim govorom i predstavljanjem ciljeva u radu sa učenicma sa smetnjama otvorila direktorka naše škole Dragana Kovačević. Skup je pozdravio i Siniša Ranković, predsednik Drštva defektologa Srbije.


Predavači na ovom skupu posvećenom inkluziji i primerima dobre prakse u ovoj oblasti iz naše zemlje bili su:
- Silvana Plavšić iz Beograda, dipl defektolog, predsednik Zajednice specijalnih škola
- mr Biserka Jakovljević, direktor Centra za socijalni rad u Jagodini
- mr Dubravka Jovanović, prosvetni savetnik, predstavnik Školske uprave u Jagodini, koordinator za inkluzivno obrazovanje
- prof. dr Sunčica Macura i docent dr Jelena Starčević, predavači Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
- Mirjana Isakov i Svetlana Kekić, defektolozi, predstavnici ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu
- Smiljana Krstić i Mirjana Gajić, predstvnici Nacionalne službe zapošljavanja u Jagodini
- Dragana Popović, psiholog Škole sa domom za učenike oštećenog sluha i gvora „11.maj“


Drugi deo tribine - učesnici iz inostranstva iz škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju prezentovali su svoja iskustva na temu: ,,Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom – put do jednakosti osoba sa invaliditetom” sa primerima dobre prakse - Džon Haris iz Velike Britanije – predstavnik i koordinator HIPEN mreže, evropske mreže profesionalaca koji rade sa osobama oštećenog sluha
- Učesnici iz Budimpešte, Mađarska iz Škole za učenike oštećenog sluha „dr Torok Bela“
- Učesnici iz Kluža, Rumunija Special Technological High School "SAMUS”
- Učesnici iz Ljubljane, Slovenija iz Zavoda za gluve i nagluve
- Učesnici iz Škole za učenike oštećenog sluha „Konstantin Pufan“ iz Temišvara, Rumunija
- Učesnici iz Skoplja, Makedonija, DUCOR „Partenija Zografski“
- Učesnici iz Bitolja, Makedonija iz Zavoda za rehabilitaciju dece oštećenog sluha i „Kočo Racin“.


Na tribini su bili prisutni predstavnici osnovnih škola našeg regiona, saradnici naše škole, predstavnici Predškolske ustanove „Pionir“ u Jagodini, predstavnici Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, predstavnci Centara za socijalni rad, interersornih komisija, predstavnici Viskoke medicinske škole u Ćupriji, defektolozi, studenti, prijatelji naše škole.


Izlaganja na tribini osvetlila su problem inkluzije i povezanosti redovnog sistema obrazovanja i potrebe pružanja dodatne podrške učenicima sa smetnjama od strane defektolga specijalnih škola. Učesnci iz inostranstva predstavili su primere dobre prakse u ovoj oblasti a nama su njihova iskustva značajna u kreiranju modela rada sa učencimja sa smetnjama i kao smernice za razvoj sisteme podrške redovnom obrazovnom sistemu.

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h