X
X

Tribina

Škola '11.maj'

U Školi sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. maj“ održana je tribina „Unapređenje zdravih stilova života kod učenika sa smetnjama u razvoju“, u trajanju od 29.09.-1.10.2017. Na tribini su učestvovali nastavnici i učenici specijalniih škola iz zemalja regiona kao i iz Republike Srbije.

Tokom tribine, govorili su profesori strukovnih studija sa Visoke medicinske škole u Ćupriji: dr Slađana Arsić i dr Biljana Ristić, kao i dr Oliver Milošević. Cilj tribine bila je edukacija oko 50 nastavnika i profesora specijalnih škola iz različitih država regiona, a to su škole i institucije iz Slovenije, Makedonije, Rumunije, kao i iz Niša, Novog Sada i Zemuna.

Tokom tribine, dr Slađana Arsić, držala je prezentaciju na temu „Psihomotroni razvoj i rana intervencija kod dece sa smetnjama u razvoju“. Potom je govorila dr Biljana Ristić, na temu „Loše navike u ishrani i kako ih prevazići“. Posle tribine, organizovana je i prezentacija kolega učesnika koji su govorili na temu „Primeri dobre prakse i iskustva škola u oblasti razvijanja zdravih stilova života“.

Dok su gostujući nastavnici slušali izlaganje, učenici gostujućih škola i učenici škole domaćina, takođe su bili aktivni. Organizovana je i radionica ukrašavanja pekarskih proizvoda za sve učenike, a posle toga usledila je i mini Olimpijada na sportskim terenima škole. Za njih je organizovan i kviz znanja, a učenici koji su bili gosti, imali su priliku i za turistički obilazak grada. Gosti su, pored naučnog materijala, pripremili i prezentovali primere zdrave kuhinje koja je karakteristična za njihova podneblja, te je formiran internacionalni sto gde je izložena hrana iz različitih zemalja.

Tribina je završena u nedelju, 1. oktobra, tako što su učenici pripremili zdrav doručak. Kako je tribina sertifikovana u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, nastavnicima su podeljeni i sertifikati za učešće na ovom značajnom događaju.

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h