TRIBINA
UNAPREĐENJE ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA KOD UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

U Školi sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. maj“ iz Jagodine održana je tribina koja je nosila naziv „Unapređenje zdravih stilova života kod učenika sa smetnjama u razvoju“. Na tribini su učestvovali nastavnici i učenici specijalniih škola iz zemalja regiona kao i iz Republike Srbije.

Ova tribina je održana od petka 29. septembra i trajala je do nedelje, 1. oktobra. Tokom tribine, govorili su profesori strukovnih studija sa Visoke medicinske škole u Ćupriji: dr Slađana Arsić i dr Biljana Ristić, kao i dr Oliver Milošević. Cilj tribine bila je edukacija oko 50 nastavnika i profesora specijalnih škola iz različitih država regiona, a to su škole i institucije iz Slovenije, Makedonije, Rumunije, kao i iz Niša, Novog Sada i Zemuna.

Tokom tribine, dr Slađana Arsić, držala je prezentaciju na temu „Psihomotroni razvoj i rana intervencija kod dece sa smetnjama u razvoju“. Potom je govorila dr Biljana Ristić, na temu „Loše navike u ishrani i kako ih prevazići“. Posle tribine, organizovana je i prezentacija kolega učesnika koji su govorili na temu „Primeri dobre prakse i iskustva škola u oblasti razvijanja zdravih stilova života“.

Dok su gostujući nastavnici slušali izlaganje, učenici gostujućih škola i učenici škole domaćina, takođe su bili aktivni. Organizovana je i radionica ukrašavanja pekarskih proizvoda za sve učenike, a posle toga usledila je i mini Olimpijada na sportskim terenima škole. Za njih je organizovan i kviz znanja, a učenici koji su bili gosti, imali su priliku i za turistički obilazak grada. Gosti su, pored naučnog materijala, pripremili i prezentovali primere zdrave kuhinje koja je karakteristična za njihova podneblja, te je formiran internacionalni sto gde je izložena hrana iz različitih zemalja.

Tribina je završena u nedelju, 1. oktobra, tako što su učenici pripremili zdrav doručak. Kako je tribina sertifikovana u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, nastavnicima su podeljeni i sertifikati za učešće na ovoj značajnoj tribini.pekar
pekar
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
pekar
pekar
pekar
Istorija škole
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
Istorija škole
pekar