INTERAKTIVNA TABLA
12. i 13. januara 2015.godine u našoj školi realizovan je seminar "Interaktivna tabla u nastavi" (kataloški broj 370, Katalog ZUOV-a za školsku 2014/15.godinu). Realizatori seminara bili su predstavnici Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike – CNTI iz Novog Sada. Ciljevi seminara bili su da se učesnici upoznaju sa vrstama interaktivnih tabli i mogućnostima primene u nastavi.

Učesnici seminara upoznali su se sa izradom nastavnih materijala za interaktivnu tablu, softverom za izradu interaktivnih elektronskih vežbi i kvizova, integracijom multimedijalnih materijala i pripremom interaktivnih vežbi. Seminar je bio izuzetno zanimljiv i koristan a predavač Tijana Tešan uspešno nas je provela kroz programe primenjive u radu sa interaktivnom tablom.


senzorna
senzorna
senzorna
senzorna
senzorna
senzorna
senzorna
senzorna
senzorna
senzorna