SVETI SAVA - 27.01.2017.
Školska slava Sveti Sava je jedna od najomiljenijih proslava naše škole. Kao i svake godine naši nastavnici i vaspitači su pripremili bogat program za učenike, roditelje i goste. Posle himne i pozdravne reči direktorke škole Dragane Kovačević, usledila je beseda školskog veroučitelja Stevana Simonovića. Nastavici su pripremili sa učenicima prigodne pesme o Svetom Savi. Zatim je usledio odlomak iz predstave o profesoru Kosti Vujiću, koji je izmamio mnoštvo aplauza. Posle toga je usledio splet gradskih pesama i igara s početka prošlog veka, koji je potvdio koliko su naši učenici posvećeni radu u školi i vannastavnim aktivnostima i zajedno sa vaspitačma i nastavnicima željni da pokažu svoja umeća. Na kraju je je bilo sečenje kolača uz podršku sveštenika Dejana Đorđevića, koje predstavlja najveću radost za decu jer skoro svi učestvuju u tome.

pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole