STRUČNI SKUP 9.5.2014.
U okviru obeležavanja 86 godina postojanja Škole s domom za učenike oštećenog sluha i govora ,,11.maj,, dana, 9.maja je organizovan drugi deo stručnog skupa na temu ,,Savremeni pristup tretmanu osoba sa višestrukom ometenošću,,. Skup je održan u Muzeju naivne i marginalne umetnosti, sa kojim naša škola ima izvanrednu saradnju.

Obzirom na to da je sve više učenika sa višestrukom ometenošću u našoj školi i u redovnim školama kojima pružamo dodatnu podršku, nametnuo se kao imperativ dalji rad na edukaciji defektologa, roditelja, učitelja i nastavnika u redovnim školama.

Na ovaj način, pozivajući kao predavače, eminetne stručnjake iz različitih oblasti želimo da budemo u toku sa savremenom naukom i metodom habilitacije, rehabilitacije i savremenim tehničko-informatičkim pomagalima. Programom je okupljen veliki broj poznatih i priznatih predavača sa sledećim temama:

dr sci Branka Mikić, otorinolaringolog i audiolog-,, Tretman oštećenja sluha u sklopu cerebralne paralize”

dr Danijela Vukićević, specijalista fizijatrije-,, Značaj senzornog unosa u tretmanu dece sa rizičnim razvojem“

dr Milijana Selaković, dečiji neuropsihijatar-,,Biološke osnove autizma,,

Viola Povše, specijalista opšte defektologije-,,Diskalkulija,,
prof dr Svetlana Slavnić-,,Razvojni hiperkinetski sindrom i preporuke za rad“
dr sci Dragan Lukić, predsednik asocijacije API-,, Karakteristike usluga socijalne zaštite u otvorenoj sredini“

Svetlana Prvulović, dipl.defektolog škole ,,11.maj“-,,Asistivne tehnologije i specifičnosti u radu naše škole „

Obeležavanju Dana škole i Stručnom skupu su prisustvovali i gosti iz Rumunije (dve specijalne škole) i Slovenije.

Na simpozijumu je bilo puno učesnika a teme su doprinele edukaciji nastavnika u radu sa učenicima sa različitim razvojnim i senzornim smetnjama.


stručni skup
stručni skup
stručni skup
stručni skup
stručni skup
stručni skup
stručni skup
stručni skup
stručni skup
stručni skup