STRUČNI SKUP
Dana, 13.marta 2014.odine u našoj školi realizovan je stručni skup sa temom „Karakteristike dece sa smetnjama i preporuke za rad“. Zapoleni u školi predstavili su stručni rad i programe rada namenjene deci sa smetnjama koja pohađaju našu školu. Program je osmišljen tako da se učesnici skupa upoznaju sa osnovnim karakteristikama različitih smetnji i poremećaja kao i preporukama za rad sa učenicima u obrazovnom sistemu.
Video prikazima predstavljeni su i specijalni programi podrške koji se realizuju u našoj školi: rad u senzo motornom kompleksu i program senzorne stimulacije i integracije, program individualnih slušno-govornih vežbi, program fonetske ritmike i reedukacije psihomotorike, predstavljen je i rad u kabinetu za asistivnu tehnologijau i prezentovana oprema i pomagala.
Učesnici skupa su bili predstavnici Centara za socijalni rad sa teritorija prebivališta naših učenika, nastavnici specijalnih škola i odeljenja pri redovnim školama iz kojih nam učenici dolaze za upis u srednju školu, defektolozi razvojnih savetovališta i logopedskih službi.
Gosti su nam bili i stručni saradnici našeg grada sa kojima zajedno radimo na uključivcanju svih učenika sa smetnjama u obrazovanje i osposobljavanje za rad i samostalan život. Na skupu je bilo oko 40-oro učesnika-naših saradnika iz Jagodine, Ćuprije, Paraćina, Despotovca, Kruševca, Miloševca, Kraljeva, Velike Plane, Petrovca na Mlavi, Požarevca, Majdanpeka.. Učesnici su pozitivno ocenili kvalitet predavanja i organizaciju skupa što nas motiviše da nastavimo sa stručnom promocijom rada naše škole.
Na kraju skupa, učenici naše škole, članovi plesne grupe, izveli su, vrlo uspešno plesnu tačku.

pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole