KONFERENCIJA - STRAZBUR
Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora "11.maj" uspešno se predstavila na Konferenciji međunarodnih organizacija HIPEN i ENVITER, mreže koju čine profesionalci i ustanove koje se bave gluvim, nagluvim, slepim i slabovidim osobama.

Konferencija je održana 11. i 12. novembra u Strazburu u Francuskoj.

Nakon uspešne prezentacije, Škola je pozvana da pristupi članstvu ove evropske institucije.

Konferencija je bila odlična prilika da se Škola predstavi, kao i da se sagleda trenutno mesto u razvoju nauke, usluga i pomagala osobama sa posebnim potrebama.

Napravljeni su brojni kontakti sa profesionalcima i ustanovama iz čitave Evrope, kao i prvi koraci ka zajedničkim projektima, razmeni nastavnika i učenika, i primera dobre prakse.