SREDNJA ŠKOLA
Srednja stručna škola otpočela je sa radom školske 1980/81. godine kao nastavak vaspitno-obrazovnog procesa kojim škola završava rehabilitaciju deteta sa smetnjama i uvodi ga u život.

Srednja škola prestaje da bude samo priprema za život, već postaje njegov integralni deo. Školovanje traje tri godine nakon čega učenici dobijaju diplome za odgovarajuće zanimanje.

Danas srednja stručna škola osposobljava učenike za zanimanja pekar III stepen, frizer III stepen i knjigovezac III stepen. Teorijski rad i praktična nastava se realizuje u školi. Kolektiv škole radi u prostoru koji se svake godine adaptira i modernizuje. U okviru škole opremljene su radionice za izvođenje časova praktične nastave za frizere, pekare i knjigovesce. Radionice su opremljene savremenim mašinama i aparatima neophodnim za adekvatno obavaljenje prakse. Težnja je da se što više uključimo i približimo savremenom načinu izvođenja nastave uz pomoć moderne obrazovne tehnologije.

U srednjoj stručnoj školi deo nastavnog kadra je visokog ili višeg obrazovanja drugog profila ostručen na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu za rad sa decom sa smetnjama.

Praktična nastava se odvija u u 3 radionice u školi:


NASTAVNI PLAN TROGODIŠNJEG SREDNJEG OBRAZOVANJA - ZAJEDNIČKI OPŠTE OBRAZOVNI PREDMETI

Opšte obrazovni predmeti 1. razred 2. razred 3. razred
N G N G N G
Srpski jezik i književnost 3 111 3 111 3 102
Matematika 2 74 2 74 2 68
Fizičko 2 74 2 74 2 68
Istorija 2 74 - - - -
Geografija 2 74 - - - -
Biologija sa ekologijom 2 74 - - - -
Informatika i računarstvo 2 74 - - - -
Fizika 2 74 2 74 - -
Hemija 2 74 2 74 - -
Likovna kultura - - 1 37 1 34
Građansko vaspitanje 1 37 1 37 1 34
Verska nastava 1 37 1 37 1 34
UKUPNO: 16 667 11 408 10 347
NASTAVNICI


PRVA GODINA
Zoran Mijucin
odeljenjski starešina I-1
Grafički inženjer

PRVA GODINA
Slobodan Filipović
odeljenjski starešina I-2
Dipl. defektolog

DRUGA GODINA
Marija Kostadinović
odeljenjski II-1
Dipl. defektolog

DRUGA GODINA
Zorica Ristić
odeljenjski starešina II-2
Dipl. defektolog

TREĆA GODINA
Olivera Vujičić
odeljenjski starešina III-1
Dipl.ing. poljoprivrede

Andreja Stanojević
odeljenjski. starešina III-2
Prof. fizičke kulture

Nikola Raić
Akademski umetnik -biologija,fizika,računarstvo i informatika

Jasmina Djordjević
akademski umetnik-likovna kultura

Dejan Djordjević
veroučitelj-verska nastava

Ivana Gajić
dipl. defektolog-gradjansko vaspitanje

Sladjana Andjelković
praktična nastava-frizeri

Mirjana Ristić
praktična nastava-pekari

Predrag Todosijević
praktična nastava-knjigovesci