SKUP SOCIJALNIH RADNIKA
Dana 13.marta, u okviru obeležavanja jubilarne godine postojanja i rada, naša škola će organizovati SKUP SOCIJALNIH RADNIKA I SARADNIKA, radi predstavljanja škole i unapređenja saradnje.

OSNOVNA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA
DOM