SIMPOZIJUM 10.05.2013.

U sklopu obeležavanja jubileja – 85 godina rada, Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora realizovala je simpozijum 10.05.2013.godine sa temom:

SAVREMENI PRISTUP TRETMANU OSOBA SA VIŠESTRUKIM SMETNJAMA U RAZVOJU

Predavači na simpozijumu bili su naši eminentni stručnjaci koji se bave dijagnostikom i tretmanom dece sa smetnjama.
Program simpozijuma:

- dr sci Branka Mikić, otoriniolaringolog-audiolog
tema: NOVE MOGUĆNOSTI DIJAGNOSTIKE I TRETMANA OŠTEĆENJA SLUHA KOD DECE
- dr Milijana Selaković, dečiji neuropsihijatar,
tema: INTEGRATIVNI PRISTUP TRETMANU RANIH RAZVOJNIH POREMEĆAJA
- Viola Povše, spec. opšte defektologije
Tema: DA LI JE SVAKI PROBLEM U SAVLADAVANJU ŠKOLSKOG GRADIVA DISLEKSIJA
- Dr Danijela Vukićević, fizijatar
SENZORNO-INEGRATIVNI PRISTUP U DIJAGNOSTICI I TRETMANU PREVREMENO ROĐENIH BEBA

Na simpozijumu je bilo preko 100 učesnika a teme su doprinelu edukaciji nastavnika u radu sa učenicima sa različitim razvojnim i senzornim smetnjama.
Učenici škole su prigodnim programom doprineli svečanom proslavljanju jubileja a izložbom radova učenika sa temom bajke u kolaž tehnici predstavljen je i rad učenika naše škole u okviru kreativnih radionica.
Simpozijum je odlukom Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja priznat kao program usavršavanja zaposlenih u sistemu obrazovanja.korektivna
Istorija škole
korektivna
korektivna
korektivna
korektivna
korektivna
korektivna
korektivna
korektivna