SEMINAR
Povodom obeležavanja 2.aprila, Svetskog dana autizma, u poseti našoj školi u periodu od 2.-4.aprila bili su učenici i nastavnici Škole „Konstantin Pufan“ iz Temišvara. Psiholog Škole iz Temišvara predstavila nam je rad sa decom sa višestrukim smetnjama i autizmom. Kolege su nam prenele iskustva u terapeutskoj primeni senzone sobe i terapiji senzorne stimulacije i integracije sa decom najmlađeg uzrasta (od 0 do 3 godine.) Višegodišnje iskustvo kolega iz Rumunije i njihov metodološki pristup u radu sa decom sa senzornim smetnjama značajno će doprineti osmišljavanju individualnih programa rehabilitacije i obrazovanja i učenika naše škole. Permanentnom razmenom iskustava sa stručnjacima iz drugih država i škola, usvajamo inovativne pristupe i metode u radu sa decom iz autističnog spektra i višestrukim smetnjama. U okviru dvodnevnog druženja, nastavnici I učenici su upoznali metodološke pristupe u radu koje primenjujemo u našoj školi, učenici su se družili u okviru organizovanih sportskih aktivnosti I kreativne radionice posvećene proslavljanja Uskrsa, posetili smo Zavičajni muzej I gostima predstavili kulturno-istorijske znamenitosti našeg grada.

pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole