SEMINAR
Naši nastavnici, vaspitači i saradnici su zimski raspust za učenike iskoristili za stručno i lično usavršavanje. Između ostalih aktivnosti, organizovali smo seminar koji treba da nam pomogne da razrešimo sve nedoumice oko pisanja individualnih obrazovnih planova. Seminar su vodile gospođe, Tatjana Pavlović, diplomirani psiholog i Anita Erić, diplomirani pedagog, iz Kragujevca. Seminar je pomogao da sistematizujemo sve korake vezane za plan aktivnosti u pisanju IOP-a, kako bi se na taj način olakšao rad sa svakim detetom pojedinačno. Seminar je protekao u radnoj atmosferi, sa puno diskusija, razmena mišljenja i iskustava, i svakako pomogao da se kompletira znanje o ovoj izuzetno važnoj temi.

pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar