SARADNIČKA NASTAVA

I blok

Biologija i fizičko vaspitanje - VIII razred

Fizičko vaspitanje i fizika - VII razred

Geografija i biologija - I razred

Geografija i nemački jezik - VI razred

Hemija i tehnologija grafičkog materijala - I razred

Likovna kultura i biologija - V razred

Nemački jezik i engleski jezik - V razred

Praktična nastava i tehnologija rada - III razred

Prehrambena tehnologija i praktična nastava - II razred

Srpski jezik i računarstvo i informatika - I razred

Verska nastava i likovna kultura - III razred


II blok

Biologija i fizičko vaspitanje - VII razred

Engleski jezik i biologija - VI razred

Fizika i tehničko obrazovanje - VIII razred

Geografija i biologija - I razred

Likovna kultura i veronauka - III razred

Praktična nastava i tehnologija rada - II razred

Prehrambena tehnologija i praktična nastava - II razred

Srpski jezik i likovna kultura - V razred

Srpski jezik i prehrambena tehnologija - II razred

Tehnologija rada i praktična nastava - I razred


III blok

Biologija i fizičko vaspitanje - VII razred

Biologija i građansko vaspitanje - V razred

Geografija i biologija - I razred

Likovna kultura i geografija - VIII razred

Praktična nastava i tehnologija rada - III razred - frizeri

Praktična nastava i tehnologija rada - III razred - knjigovesci

Prehrambena tehnologija i praktična nastava - III razred

Srpski jezik i računarstvo i informatika - I razred