Tehnologija rada i praktična nastava - III razred

Priprema za saradničku nastavu

pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole


Nastavni materijal

pekar
pekar
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
pekar

Izrada tvrdih korica

Izrada tvrdih korica

Postupci izrade tvrde brosure

Pitanja na zaokruživanje

Elementi tvrdog poveza (VIDEO)

Izrada jednodelnih tvrdih korica (VIDEO)

Mašina za izradu korica tvrdog poveza (VIDEO)
Saradnička nastava