X
X

Novogodišnja čajanka za roditelje

Škola '11.maj'

U našoj školi je u okviru svih pretprazničnih aktivnosti, priredbi i žurki, 25.decembra uprilličena i novogodišnja čajanka sa roditeljima.

Čajanka je osmišljena kao prilika da sa roditeljima razgovaramo o uspehu učenika, ponašanju u školi, o predlozima za kvalitetniji I uspešniji rad škole, kao i o dopisu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o propisanoj zabrani nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovnim institucijama.

Roditelji su upoznai sa članom 111. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl.glasnik RS, br.88/2017.) kojim je propisana zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Prezentacija stručnih saradnika je priređena tako da se definišu svi pojmovi nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, da se ukaže na posebne rizike i mere zaštite kao i reagovanja u slučaju kada se nasilje desi.

Poseban akcenat je stavljen na kreativno i aktivno učenje i slobodno vreme učenika kao način prevencije nasilja. To je najpoželjiji i najkvalitetniji metod rada nastavnika i vaspitača. Izveštaj o realizovanim aktivnostima škole u proteklom periodu slikovito je prikazan fotografijama I opisom toka planiranih aktivnosti I ishoda u radu sa učenicima.

U prijatnoj atmosferi I predprazničnom raspoloženju, roditelji su mogli da prate i 2 radionice sa učenicima: kreativnu radionicu izrade čestitki koju su realizovali učenici ekološke sekcije I rad učenika pekarske struke na ukrašavanju medenjaka I pravljenju ukrasa kao I jelke od medenjaka različitih oblika.

Ovakav vid uspostavljana partnerskih odnosa sa roditeljima I uključivanje roditelja u sve segmente rada škole, nišlo je na odobravanje roditelja, hranitelja I staratelja naših učenika I pokazuje da je transparentnost rada škole osnovni preduslov za napredovanje I usavršavanje škole kao institucije obrazovanja I vaspitanja učenika. I prioritet u planovima za razvoj naše škole.

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h