Geografija i biologija - I razred

Priprema za saradničku nastavu

Zagadjivanje i zaštita životne sredine


pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
pekar
pekar


AKTIVNOST 1

Strelice

Voda - vazduh - zemljaAKTIVNOST 2

Kopneni saobraćaj

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Slike za nastavu

Slike za nastavu 2Nastavni materijal

Buka

Čađ i prašina

Faktori zagađenja

Otpaci

Otpaci 2

Saobraćaj

Termičko zagađenje

Voda Zemljište Vazduh

Vrste zagađivanja

Zagađenje

Zelena planeta

Životna sredina


UpitnikSaradnička nastava