X
X

Nacionalna konferencija samozastupnika 2018.

Škola '11.maj'

U okviru projekta "Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji" Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije, sprovela je nacionalnu kampanju pod nazivom "Moj glas, moja prava".

Naša škola je uzela učešće u akciji i prisustvovala je Nacionanoj konferenciji samozastupnika u Novom Sadu. Konferenciji su prisustvovali i samozastupnici iz zemalja u regionu, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Crne Gore.

Ova nacionalna kampanja je značajan vid borbe protiv predrasuda koje predstavljaju ograničenja u ostvarivanju pozitivnih interakcija između svih ljudi. Cilj nacionalne kampanje je da se podigne nivo informisanosti građana o pravima osoba sa intelektualnim teškoćama u sistemu socijalne zaštite. Cilj kampanje je da se podigne nivo poštovanja ljudskih prava kroz povećanje svesti o postojanju grupa za samozastupanje čiji članovi imaju za cilj aktivnu borbu za svoja prava koja su im često uskraćena.

Naši učenici-samozastupnici Jovana Stanojević i Željko Krpetić, izveli su muzičku tačku na gestovnom jeziku i pokazali su svoj način borbe za ostvarenje svojih prava.

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h