SAMOZASTUPANJE
Dana 12.05.2015.godine, u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu odžana je Nacionalna konferencija samozastupnika. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Skupštine Srbije, Republičkog I Pokrajinskog ombudsmana, organizacije osoba sa intelektualnim I ostalim teškoćama iz 5 gradova, Beograda, Novog Sada, Pančeva, Niša I Jagodine. Našu školu su predstavljali učenici I članovi učeničkog parlamenta, koji su kroz prezentaciju pokazali svoj rad, svoje namere I želje.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija