TRIBINA
U našoj školi je u četvrtak 23.10.2014.godine održana tribina na temu "Samozastupanje osoba sa intelektualnim teškoćama u Jagodini-značaj, mogućnosti i prepreke". Na tribini su učestvovali predstavnici API organizacije za primenu inkluzije u Srbiji, mr Jadranka Novak Šujak, potpredsednik organizacije, Danijela Jovanović, predsednica Grupe za samozastupanje, Eufemija Grgurov, potpredsednica Grupe za samozastupanje i Nikola Delibašić, voditelj Grupe za samozastupanje API Srbije.

Cilj ovakvih tribina sa decom, roditeljima, nastavnicima i vaspitačima je snaženje osoba sa intelektualnim teškoćama i uključivanje u aktivan život i ostvarenje svojih želja, potreba i prava. Aktivno učešče su uzeli učenici naše škole.

Istom prilikom je Gospođa Jadranka Novak Šujak održala predavanje za nastavnike i vaspitače naše škole na temu "Životni ciklus kod osoba sa Down sindromom". Obzirom da je mr Jadranka Novak Šujak, ekspert u ovoj oblasti, saznanja koja je podelila sa nam su privilegija i od izuzetne koristi u daljem radu škole.


Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole