PREZENTACIJA RADA PARLAMENTA
Učenički parlament naše škole ove godine broji dvadesetoro članova. Obzirom da parlament redovno i intenzivno radi, dogovorili smo se da za nastavnike i učenike srednje škole priredimo prezentaciju aktivnosti.
Učenički parlament ima tri važna polja učenja i aktivnosti koje neguje iz godine u godinu. To su učenje o ljudskim pravima, samozastupanje i lepo ponašanje. U okviru svojih aktivnosti, učenički parlament, redovno obeležava datume važne za školstvo, ljudska prava i život. Samostalno ili u saradnji sa drugim grupama i ustanovama, organizujemo aktivnosti koje prerastaju u tradicionalne. Nastavljamo saradnju sa učeničkim parlamentom gimnazije ,,Svetozar Marković,, kao i sa Gerontološkim centrom u Jagodini. Planiramo da posetimo i Narodnu skupštinu Republike Srbije kako bi smo se upoznali sa načinom rada. Sve vreme, članovi našeg parlamenta imaju obavezu da budu primer ostalim učenicima i svojim lepim ponašanjem motivišu i svoje drugove.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija