U POSETI NAŠOJ ŠKOLI
Ovih dana, naša škola je ugostila saradnike i prijatelje iz osnovnih jagodinskih škola. Tom prilikom smo predstavili savremena dostignuća u stručnom radu sa učenicima, kao i život i rad u našoj školi. Obzirom da je u to vreme u našoj školi boravilo desetoro studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u okviru stručne prakse, ovo je bila divna prilika da se pokaže organizacija rada naše škole. Prezenzaciji škole prisustvovalo je, već tradicionalno, i devedesetoro studenata Visoke medicinske škole strukovnih studija iz Ćuprije sa svojim profesorima.

Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar