PREZENTACIJA U PETROVCU
Naša škola ima dugogodišnju saradnju sa svim relevantnim ustanovama koje se bave decom u Petrovcu na Mlavi. U ime te saradnje, mobilni tim naše škole je 27.11.2014. priredio prezentaciju na temu "Karakteristike dece sa smetnjama u razvoju i preporuke za rad" u osnovnoj školi "Bata Bulić". Na taj način smo želeli da pedagozima koji su neposredno uključeni u inkluzivni rad sa decom, zatim roditeljima, socijalnim radnicima i ostalima, na stručan način pružimo sva znanja i saznanja do kojih su naši stručnjaci, pre svega, defektolozi, došli kako u teoriji, tako i u dugogodišnjoj praksi.
Tema obuhvata većinu poremećaja u razvoju dece, počev od oštećenja sluha i govora, preko mentalne retardacije, hiperkinetičkog sindroma, daunovog sindroma, autizma, do specifičnih aktivnosti u nastavi I senzorno motornih i asisitivnih tehnologija za lakši rad i napredovanje dece. Govorilo se i o zakonskoj osnovi i uslovima za ostvarivanje prava dece sa smetnjama u razvoju, i uslovima upisa u našu školu. Psiholog škole i socijalni radnik, govorili su o svojim aspektima rada sa decom. Ovo je bila divna prilika da se razmene iskustva i unapredi zajednički rad.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija