OSNOVNA ŠKOLA
Raspored rada po smenama

Nastavni rad je organizovan u jednoj smeni i to u okviru petodnevne radne nedelje. Smena počinje sa radom u 8.00 časova i završava sa radom u 13.15 časova. Vaspitni rad je organizovan u drugoj smeni sa početkom u 14.00 časova, a završava se u 18.00 časova.

Raspored korišćenja školskih prostorija

Za predškolski rad koristi se jedna specijalizovana prostorija, a za učenike od prvog do osmog razreda učionice namenjene za izvođenje nastave i dva audiološka kabineta. Školska biblioteka radiće po posebnom rasporedu i u za to posebno uređenoj prostoriji. Za izvođenje nastave TO koriste se radionica, a za fizičko vaspitanje fiskulturna sala i tereni za sportove u dvorištu škole.

Organizacija radnog dana u školi

a) prepodnevna (nastavna) smena
- 7.15 do 7.30 dolazak dežurnog nastavnika i učenika
- 8.00 do 8.45 1. čas, odmor 5 minuta
- 8.50 do 9.35 2. čas, odmor 20 minuta
- 9.55 do 10.40 3. čas, odmor 5 minuta
- 10.45 do 11.30 4. čas, odmor 10 minuta
- 11.40 do 12.25 5. čas, odmor 5 minuta
- 12.30 do 13.15 6. čas, odmor 5 minuta
- 13.30 do 14.00 škola će biti čista i spremna za dalji rad

b) popodnevna smena
- 14.00 do 14.45 1. čas, odmor 5 minuta
- 14.50 do 15.35 2. čas, odmor 20 minuta
- 15.55 do 16.40 3. čas, odmor 5 minuta
- 16.45 do 17.30 4. čas, odmor 10 minuta
- 17:40 do 18:25 5. čas,