OKRUGLI STO
U okviru obeležavanja 88 godina postojanja naše škole, 10.06.2016.godine, organizovali smo okrugli sto na temu "Ja, kao čovek i profesionalac" (Lični i profesionalni doprinos socijalnoj uključenosti posebno osetljivih grupa dece).

Za ovu temu smo se odlučili jer smo direktno uključeni u sve segmente dečijeg života naših učenika, naročito onih koji su u internatu. Želja nam je da sa stručnjacima u ovoj oblasti i dugogodišnjim saradnicima sagledamo sadašnji trenutak u kome se nalazimo, i mi i deca sa kojom radimo. U svakodnevnoj praksi nailazimo na mnoge nedoumice i rešenja, u kojima nam pomažu dugogodišnji saradnici, ali ovo je prilika da se još više na stručan i organizovan način govori na tu temu.
Postoje realne činjenice i u svetu koje govore u prilog tome da je ovo veoma važna i aktuelna tema, a po podacima Unicefa, oko 10% svetske populacije, ili oko 650 miliona ljudi imaju neki invaliditet, tako da čine najveću manjinu na svetu.

Sve uvodničare je pozdravila gospođa Dragana Kovačević, direktor škole.
Uvodničari Okruglog stola su bili uvaženi stručnjaci u svojoj oblasti rada:
Prof.Dr Svetlana Slavnić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
Slavica Milojević, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd
Mr Jadranka Novak, psiholog, API Srbije, Beograd
Dr Dušan Stojnić, psiholog, Beograd
Jovan Marković, ŠOSO "Milan Petrović" Novi Sad
Saša Jovanović, dipl.socijalni radnik, rukovodilac službe za zaštitu dece i mladih, Centar za socijalni rad, Jagodina
Snežana Mitrović, defektolog-logoped u razvojnoj grupi PU "Pionir" Jagodina
Rada Petrović Šumar, psiholog, OŠ "17.oktobar" Jagodina
Mira Gajić, ekonomista, savetnik za zapošljavanje osoba sa posebnim potrebama, Nacionalna služba zapošljavanja, Jagodina

I uvodničari i diskutanti su stavili akcenat na život dece od detinjstva do zapošljavanja, od zakonske regulative do sopstvenog ličnog i profesionalnog angažovanja. Cilj Okruglog stola je bio da doprinese razmeni informacija i primera dobre prakse. Učesnici su bili defektolozi i stručni saradnici iz škola i ustanova sa kojima sarađujemo, socijalni radnici i ostali saradnici iz Centara za socijalni rad i Centara za hraniteljstvo, saradnici iz Interresornih komisija. Zaključci sa ovog Okruglog stola će biti prosleđeni resornom ministarstvu, a obzirom da je tema goruća i neiscrpna, o njoj ćemo govoriti na sledećem skupu.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija