KOREKTIVNA GIMNASTIKA
Pri sistematskom lekarskom pregledu svi se učenici po zdravstvenim kriterijumima razvrstavaju u tri grupe:

- sposobni za redovnu nastavu
- sposobni za redovnu nastavu uz izvesna ograničenja
- upućuju se na dopunsko (specijalno) fizičko vežbanje.

Istorija škole Korektivno vežbanje se organizuje za učenike koji usled smanjenih sposobnosti, umanjene motorike, oslabljenog zdravlja, lošeg držanja tela ili telesnih deformiteta ne mogu i ne smeju da ostvaruju opšti program fizičkog vaspitanja. Ovi učenici imaju po dva časa korektivno-pedagoškog rada.

Program korektivnog vežbanja zajednički utvrđuju lekar i profesor fizičkog vaspitanja a prema potrebama učenika.

Istorija škole
korektivna
korektivna
korektivna
korektivna