KONTAKT
ŠKOLA SA DOMOM ZA UČENIKE
OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA "11.MAJ" JAGODINA


SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8
35000 JAGODINA
TEL: 035/8-223-204
E-MAIL: skolazagluve035@mts.rs
Odgovorno lice: Dragana Kovačević, dipl. defektolog-direktor škole

Lica za kontakt:

Dragana Kovačević, dipl. defektolog-direktor škole
Vesna Vukićević, socijalni radnik
Dragana Popović, dipl. psiholog
Bojana Pantić-Milutinović, dipl. pravnik-sekretar škole
Radmila Pavlović, dipl. ekonomista-šef računovodstva


Možete nam se javiti direktno na e-mail skolazagluve035@mts.rs ili popunite formu.