SEMINAR
korektivna U našoj školi je 5.aprila 2013.godine realizovan seminar sa temom: „Podrška deci sa smetnjama u razvoju u redovnim školama“. Realizatori programa stručne podrške bili su članovi mobilnog tima naše škole. Učesnici seminara bili su nastavnici, stručni saradnici i roditelji učenika redovnih škola sa teritorije naše opštine. Predavači su učesnicima prezentovali najznačajnije karakteristike i preporuke za rad sa učenicima sa različitim smetnjama.

Program rada je bio sledeći:
-Film o Školi „11.maj“ – predstavljanje rada naše škole
-Slobodan Filipović – Pravilnici i zakonski okvir za izradu IOP-a
-Prezentacija – Slušno oštećenje
-Prezentacija – Daunov sindrom
-Prezentacija – Autizam
-prezentacija – Mentalna retardacija
-Prezentacija – Pedagoški profil i prilagiđeni program za učenika sa slušnim oštećenjem
-Diskusija učesnika:
1. iskazivanje potreba škola za stručnom defektološkom podrškom u oblasti individualnih tretmana sa učenicima
2. pomoć nastavnicima u razumevanju obrazovnih potreba učenika sa smetnjama u inkluzivnom modelu obrazovanja
3. preporuke za rad u odeljenju

Istorija škole
korektivna
korektivna
korektivna
korektivna