SASTANAK HIPEN MREŽE
Redovan godišnji sastanak HIPEN mreže održan je od 19-21. maja 2015. u Klužu, Rumunija. Na ovom sastanku, škole, instituti i organizacije koje se bave obrazovanjem i rehabilitacijom osoba oštećenog sluha iz Francuske, Finske, Norveške, Poljske, Češke, Rumunije i predstavnici naše škole, predstavili su realizovane aktivnosti u proteklom periodu kao i realizaciju zajedničkih projekata. Sastanak se realizovao u Školi za učenike oštećenog sluha u Klužu, a ljubazni domaćini su naa upoznali sa organizacijom rada u školi i primerima dobre prakse u oblasti metodologije rada sa decom oštećenog sluha. Sledeći sastanak HIPEN grupe planiran je da se realuzuje u septembru 2015.godine u našoj školi.

Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
pekar
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole