PEKARSKI PROIZVODI
U petak, 30.10.2015. godine, predstavnici Ireksovih proizvoda u pekarstvu,demonstrirali su u našoj školi nove smeše i proizvode. Da podsetimo, smeše se izrađuju od : pšenice, raži, ječma, ovsa i kukuruza, a sve sirovine koje ulaze u sastav ovih smeša su strogo kontrolisane i moraju da ispoštuju sve pravilnike o kvalitetu sirovina za ishranu. U tim prezentacijama, kao i inače, naši učenici u potpunosti učestvuju.

pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole