PEKARSKI PROIZVODI
U cilju praćenja savremenih trendova u pekarstvu, naša škola već godinama ima dobru saradnju sa nemačkom firmom "Ireks". Sa njima radimo pekarske proizvode od gotovih smeša. Smeše se izrađuju od: pšenice, raži, ječma, ovsa i kukuruza. Sve sirovine koje ulaze u sastav ovih smeša su strogo kontrolisane i moraju da ispoštuju sve pravilnike o kvalitetu sirovina za ishranu. Osim kvalitetnih proizvoda, dobijamo i pomoć u smislu celodnevnih prezentacija novih proizvoda, koje nam saradnici na terenu pokazuju. U tim prezentacijama, kao i inače, naši učenici u potpunosti učestvuju.

pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole